Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej

Powiatowy Urząd Pracy
w Rudzie Śląskiej

ul. Ballestremów 16
41-700 Ruda Śląska

fax. 32 771 59 88
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Ruda Śląska - herb
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Urząd Pracy » Programy » Programy i projekty zrealizowane » EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (I)

Urząd Pracy

Programy
Programy i projekty zrealizowane

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

WtaU93yjC9t2bUs7I6RDFykxyp_cVLtvnsH0RSjrUvo

SI8EoLsARnDCslxwNnDx_fqNcWhJzdlOTl24LKpOxiQ

0RaC5TZ7JzGNCZTNUKkZ1lbkN-XTh7PQWQoKr1k8xmo

mFJVLg1uzk_vUkEuSNfRaG3UTb0EkB6_C60iMqN_fzo

RwdA8PCa1iFIVH6g16UJ7gl3HJSMYc8UaFdFLF2G3iU

gpIAI0iRcRQUAk8eHxGa1byhla6ypprmNmO9xGHdlKc

ngABNOAbDZltfDXIg5HZQ0_Zd5EEdm-sF1LLGE4KSCc

njkG2cgK76KMolguDyYBR3r6-3kM2McSWiKxcfHjhZE

wF-Cbdi4xjBePDJyAqrw9FY44_UCavcv0pjdtMKSKsA

EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (I)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30+ pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej.

 Uczestnicy projektu:

92 osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia, zarejestrowane w tutejszym PUP, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

a) osoby powyżej 50 roku życia,

b) kobiety,

c) osoby niepełnosprawne,

d) osoby długotrwale bezrobotne,

e) osoby o niskich kwalifikacjach.

 Planowane formy wsparcia oraz efekty:

- staże – dla 47 osób,

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – dla 20 osób,

- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – dla 25 osób,

- poradnictwo zawodowe,

- pośrednictwo pracy.

 Okres realizacji projektu: 01.07.2015 – 31.12.2015

 Wartość projektu: 1 268 577,60 zł

 Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 078 290,96 zł

 W sprawie szczegółowych informacji nt. projektu należy kontaktować się z Działem ds. projektów pod numerem telefonu 32 771 59 51.

 Rekrutacja:

• staże (od lipca do sierpnia 2015)

– osoba bezrobotna - kontakt ze swoim doradcą klienta,

– pracodawca - kontakt pod numerami telefonów: 32 771 59 11, 32 771 59 13, 32 771 59 14, 32 771 59 18;

 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (od lipca 2015 do wyczerpania środków finansowych – maksymalnie do listopada 2015)

– kontakt pod nr telefonu 32 771 59 15 lub ze swoim doradcą klienta;

 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (od lipca 2015 do wyczerpania środków finansowych – maksymalnie do października 2015)

– kontakt pod nr telefonu 32 771 59 15 lub ze swoim doradcą klienta.


2019.10.30

Koszty uzyskania przychodów – stanowisko Instytucji Audytującej.

Ważna informacja dla przedsiębiorców, którzy utworzyli firmę lub stanowisko pracy w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Audytującej, przekazanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach:

„Należy pamiętać, że Beneficjent nie może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zostały sfinansowane ze środków PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój), RPO (Regionalny Program Operacyjny) lub jakichkolwiek innych środków publicznych. Powyższy sposób postępowania będzie uznawany za podwójne finansowanie wydatków.

Pełna treść pisma Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w przedmiotowej sprawie jest dostępna tutaj:

Pismo WUP Katowice z dnia 18.10.2019 dot. kosztów uzyskania przychodów.pdf.

Kogo dotyczy informacja – „Ostatecznych Odbiorców Pomocy, w projektach, gdzie realizowane jest wsparcie w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy i dopuszczalna jest możliwość zakupu m.in. środków trwałych”

- czyli:

a) osób, które utworzyły firmy dzięki dotacji (jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej)

lub

b) podmiotów, które utworzyły stanowisko pracy dzięki refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej, realizował przedmiotowe wsparcie w następujących projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

1. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER):

a. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska (IV)

b. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska (III)

c. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska (II)

d. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska (I)

e. Sposób na pracę. Kompleksowe wsparcie osób młodych na rynku pracy

2. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL):

a. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (IV)

b. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (III)

c. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (II)

d. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (I)

Informacje, czy uzyskane wsparcie było realizowane w ramach projektu znajdują się w umowach dotyczących:

- jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

- refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

 W piśmie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wskazano ponadto, iż:

„Zgodnie z informacją uzyskana od IK UP (Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa) proces weryfikacji rozliczeń amortyzacyjnych był przedmiotem uzgodnień pomiędzy Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Zgodnie z ustaleniami w proces weryfikacji kwestii amortyzacyjnych, zgodnie z zakresem kompetencji, zostaną zaangażowane Izby Administracji Skarbowej.

IK UP zobowiązała się do przekazywania ww. Izbom informacji na temat przedsiębiorców, którzy uzyskali dofinansowanie z programów operacyjnych polityki spójności – co pozwoli administracji skarbowej na weryfikację, czy w ramach odpisów amortyzacyjnych nie są uwzględnianie aktywa objęte wcześniej dofinansowaniem z funduszy UE (Unii Europejskiej) oraz weryfikację progów udzielanej pomocy de minimis w związku z wartością odpisów amortyzacyjnych.”

Utworzono: 2016-03-01 08:56 | Redagował: Paweł Karaś 2019-10-30 11:06
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3080
 • KFi6y6k0fLUScOfxjYv1Yfx6cIk0k98N46kEtSk6G_g

 • NOg2DH5Orb09KEPq8t68jf7oyCjMJhLCgz0u2ku-RwY

 • GAMj6H7DCSzKnWrmkR6H5ehXkFQmBX4MjzZAL7g-cDs

 • yEf9iZdsIiwfdw2-xPTRP-WurBgPsFoA1fbtXVVH5Eg

 • 1qmeY6xKZeBZcAJpSqNvrHquYnQtxrZpMC9hK9vPksA

 • 8uhrf4BqGkKB5pBPGD1gtPSIzSz-fJvKiNs9fX7RUNY

 • b_eTH-2KYvMmXMmyGcfWIJBovrajOAp3jFubiMGfDPM

 • TBzOue5h-KIqJq0_G7iMtOTlrEgOePLL7GmMxNaBMoQ

 • G0z3NMGxMEQVoKyq_TddVTyCLSVhyoSuIaLzBggmR50

 • Ep0cIt7J2LJcaY0vOA93yZsNFDvccRbyadZtDn5VaIM

 • 2FASJxc8jcRaHdkiNQr3iZppHHLR67-MFovN9rquUcM

 • uUaUMWSXWeTa2N0q7RDAS2nfio1HZ8MvriBGEwNoEII

 • lzlr0nl5a3kdtZZMYPr-J6GkjtJPhNyVWIbgm2SQYzY

 • vvcZdsxlk4SSdE8XLPwpneNqu2e0VoJNrCGLvRAl1Z4

 • Ru8QZKX3pmAD4ogCwWBisHIM3Zdoira9Ba9VWn80fbw

 • QzzA-4NbmAUubMdr2QCDep1v-A8BccgdOaw1gwzIwko

 • 1FZkCVnpy6RmGZvQqz-dSKBuEVnLv_3Zmg-WKY_GZc8

 • Mnj14G0xSe6IiFQOMqviH8swQc-Y0VtnK_gPbYpDXAQ

 • LcyeDggoZ7jbCGqSiaL2D31_7wG72Pva5Z2XshBPC_0

 • drDdBB9LyhAVivzR_12X-lqbJhO6ozK-6NUWLP8ZuyQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl