Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej

Powiatowy Urząd Pracy
w Rudzie Śląskiej

ul. Ballestremów 16
41-700 Ruda Śląska

fax. 32 771 59 88
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Ruda Śląska - herb
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Urząd Pracy » Programy » Programy i projekty zrealizowane » EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (II)

Urząd Pracy

Programy
Programy i projekty zrealizowane

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

ZmcE0KQw6S50w-Suu_9EDG-9KrGJD_WzZoedOOfP8gVcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

veZhLVFMRdhpi7YjN0Ud2T3fdVMY_gdf3CWcI5ZrklNcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

ocmb7AijVVrjh7jDjFYy89vgw_mJm9HsTGp-EZuvicdcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

0lSCIcJRrMrWBx2W0knNtwHxBqhnoMn3M8GR-FoEa0pcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

fGJO2Xtm0Mk7chegGAEKhEtDT8zb2Zx6LdGhHfBbEKRcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

FnopORUd8xyVFwhC1on7wkbAJZow7sXTzZML6T23ac1crTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

5jotfte15hKkmXk2IedsPRzsSRJxT5P_oSWmwrtO1IFcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

ov-La9KuQvvzvygXU-hFUs5OzREeKGcPB2esljEipihcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

Fo58lEw8Of355TpPUurkNyEOb9rqv3Q8sfL3aCcOacZcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (II)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30+ pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej.

 Uczestnicy projektu:

85 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w tutejszym PUP, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

a) osoby powyżej 50 roku życia,

b) kobiety,

c) osoby niepełnosprawne,

d) osoby długotrwale bezrobotne,

e) osoby o niskich kwalifikacjach.

 Planowane formy wsparcia oraz efekty:

- staże – dla 48 osób,

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – dla 15 osób,

- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – dla 22 osób,

- poradnictwo zawodowe,

- pośrednictwo pracy.

 Okres realizacji projektu: 01.01.2016 – 31.12.2016

 Wartość projektu: 1 251 101,70 zł

 Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 063 436,40 zł

 W sprawie szczegółowych informacji nt. projektu należy kontaktować się z Działem ds. projektów pod numerem telefonu 32 771 59 51.

 Rekrutacja:

• staże (od lutego do kwietnia 2016)

– osoba bezrobotna - kontakt ze swoim doradcą klienta,

– pracodawca - kontakt pod numerami telefonów: 32 771 59 11, 32 771 59 13, 32 771 59 14, 32 771 59 18;

 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (od lutego 2016 do wyczerpania środków finansowych – maksymalnie do listopada 2016)

– kontakt pod nr telefonu 32 771 59 15 lub ze swoim doradcą klienta;

 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (od lutego 2016 do wyczerpania środków finansowych – maksymalnie do października 2016)

– kontakt pod nr telefonu 32 771 59 15 lub ze swoim doradcą klienta.


2019.10.30

Koszty uzyskania przychodów – stanowisko Instytucji Audytującej.

Ważna informacja dla przedsiębiorców, którzy utworzyli firmę lub stanowisko pracy w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Audytującej, przekazanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach:

„Należy pamiętać, że Beneficjent nie może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zostały sfinansowane ze środków PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój), RPO (Regionalny Program Operacyjny) lub jakichkolwiek innych środków publicznych. Powyższy sposób postępowania będzie uznawany za podwójne finansowanie wydatków.

Pełna treść pisma Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w przedmiotowej sprawie jest dostępna tutaj:

Pismo WUP Katowice z dnia 18.10.2019 dot. kosztów uzyskania przychodów.pdf.

Kogo dotyczy informacja – „Ostatecznych Odbiorców Pomocy, w projektach, gdzie realizowane jest wsparcie w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy i dopuszczalna jest możliwość zakupu m.in. środków trwałych”

- czyli:

a) osób, które utworzyły firmy dzięki dotacji (jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej)

lub

b) podmiotów, które utworzyły stanowisko pracy dzięki refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej, realizował przedmiotowe wsparcie w następujących projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

1. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER):

a. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska (IV)

b. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska (III)

c. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska (II)

d. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska (I)

e. Sposób na pracę. Kompleksowe wsparcie osób młodych na rynku pracy

2. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL):

a. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (IV)

b. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (III)

c. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (II)

d. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (I)

Informacje, czy uzyskane wsparcie było realizowane w ramach projektu znajdują się w umowach dotyczących:

- jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

- refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

 W piśmie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wskazano ponadto, iż:

„Zgodnie z informacją uzyskana od IK UP (Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa) proces weryfikacji rozliczeń amortyzacyjnych był przedmiotem uzgodnień pomiędzy Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Zgodnie z ustaleniami w proces weryfikacji kwestii amortyzacyjnych, zgodnie z zakresem kompetencji, zostaną zaangażowane Izby Administracji Skarbowej.

IK UP zobowiązała się do przekazywania ww. Izbom informacji na temat przedsiębiorców, którzy uzyskali dofinansowanie z programów operacyjnych polityki spójności – co pozwoli administracji skarbowej na weryfikację, czy w ramach odpisów amortyzacyjnych nie są uwzględnianie aktywa objęte wcześniej dofinansowaniem z funduszy UE (Unii Europejskiej) oraz weryfikację progów udzielanej pomocy de minimis w związku z wartością odpisów amortyzacyjnych.”

Utworzono: 2015-09-18 08:33 | Redagował: Paweł Karaś 2019-10-30 11:04
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3429
 • GAVqaW_XeVhJGFg1sYeUisJF3JmlFkNhLtSpyOlqzUQ

 • yo48ZvND2MX-KyEocNku5cY30CGF7O-POqLDn4bqETU

 • wbI2M-ZPcl61gHV8BgE1ZEG1Nc9eN5ZPIO9JjbX1pL4

 • bq9Mpq_M07r7bp80JE2DWwP8875W93MK1g8bE3XA4T0

 • Dy5mN_rnoEH1fzTwT7PFBtaIb7laSpuTugZyzCNjeV8

 • ycKxksWj8c_Z8R_yUsMVuBdXRv6m-JSxkj9mpe_BztI

 • QSDBF-anerAskVKduBGileX8yee7tHWLo1N7ZebO4WA

 • zVMjkYIOfW7B9qj4tEUQaleMovqTYNfQzn_PbIAZW9U

 • ATDLkt5llvWQ1DtT4nx75wqj0i6iXZ_E0JK2vp8NcIE

 • xWUfTdWp5mKOoTJNgD45HyZ_o9qzL1b1yn8YFE-KRkNcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

 • nn0hkr3B_Dxd8tENLQCUMgguDQHlkgyNW8z3xaUmgBtcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

 • 0pKJgrtimApPvmNDKkurZiJf8y5b9EbcGPRlOyFO1q5crTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

 • 095YkM7X9c8OUJM6IvobD1XONXOPqgKK0F8g6RpYmElcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

 • SmRLSAahDHWym6fN_tUj0CqSm719dKI85uQDBQweNt1crTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

 • OpAtLyzhPBxs-CN9eK0MmmSwrkerhDOqQZEyDoglr2JcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

 • pXc7QQr-JWDqf8SDkoioTu8hBVhVFGZ2adA-cJGaXF9crTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

 • xuhQwI9AnUK-MIHabZQ1HyJzJLEEkyfNh7ZCp5FXnfRcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

 • FUdmIUVXfztl0bwlfiO7KRn15XUctFcYcGpBpzIru8JcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

 • vIqHM4wPCV-_4XC7lrKnmine64SzW5iUBythYiRki3FcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

 • 3D2FcB5e1H9GqbJskseHiCq4N8UckOifs89U6F3gJ9xcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl