Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej

Powiatowy Urząd Pracy
w Rudzie Śląskiej

ul. Ballestremów 16
41-700 Ruda Śląska

fax. 32 771 59 88
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Ruda Śląska - herb
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Urząd Pracy » Programy » Programy i projekty zrealizowane » EFS- Sposób na pracę. Kompleksowe wsparcie osób młodych na rynku pracy

Urząd Pracy

Programy
Programy i projekty zrealizowane

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

u7mzNHeyvU5tmCclLS2oLDqfgjR1Bp6x-x7dy7Rc-rhlh1mV-LeF1Ed3RcVIzLBO6SaNp_PEPnG5E0FgxbPNcoYr0ve2kV2kLg4E7XMscye2fkxWQDbNmNwE0iNrelps

2tBAME-XL3_vfsLxJVvXLvkHuQv3ntCvFATfowjezZ5lh1mV-LeF1Ed3RcVIzLBO6SaNp_PEPnG5E0FgxbPNcoYr0ve2kV2kLg4E7XMscye2fkxWQDbNmNwE0iNrelps

x5zJrrs0Dsaz_UD5Hysv06UK9kYuMhhizpwbRjvIlDZlh1mV-LeF1Ed3RcVIzLBO6SaNp_PEPnG5E0FgxbPNcoYr0ve2kV2kLg4E7XMscye2fkxWQDbNmNwE0iNrelps

cVNpcUQXCb7QIfqerBBHyerYwG7Sw_Bd7ld2T2k_Nmplh1mV-LeF1Ed3RcVIzLBO6SaNp_PEPnG5E0FgxbPNcoYr0ve2kV2kLg4E7XMscye2fkxWQDbNmNwE0iNrelps

V9BKn7OBKH7jZgZ6rFMuEb9Jl05RBxWpgVPYNRAhIYplh1mV-LeF1Ed3RcVIzLBO6SaNp_PEPnG5E0FgxbPNcoYr0ve2kV2kLg4E7XMscye2fkxWQDbNmNwE0iNrelps

phZF3Oqx2rgEOuk0yZ5ieyh25PkWooyiYvMqHqFHmZ1lh1mV-LeF1Ed3RcVIzLBO6SaNp_PEPnG5E0FgxbPNcoYr0ve2kV2kLg4E7XMscye2fkxWQDbNmNwE0iNrelps

6j00Ybmejl3owAh8_qiemS1xp1EAZk9WgiZ3OtOz4wBlh1mV-LeF1Ed3RcVIzLBO6SaNp_PEPnG5E0FgxbPNcoYr0ve2kV2kLg4E7XMscye2fkxWQDbNmNwE0iNrelps

6IzkEnb8vOamBHuFgXuiPpe3M7zDOGFV-8nl5fvc3OBlh1mV-LeF1Ed3RcVIzLBO6SaNp_PEPnG5E0FgxbPNcoYr0ve2kV2kLg4E7XMscye2fkxWQDbNmNwE0iNrelps

LGFlZlooOEgQt5aKoicq0hiuxyeoIQqmyTL9mHlKOGBlh1mV-LeF1Ed3RcVIzLBO6SaNp_PEPnG5E0FgxbPNcoYr0ve2kV2kLg4E7XMscye2fkxWQDbNmNwE0iNrelps

EFS- Sposób na pracę. Kompleksowe wsparcie osób młodych na rynku pracy

                                              

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Cele projektu:

1. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 24 roku życia bez pracy, w tym
w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

2. Przygotowanie do wejścia na rynek, do kwietnia 2018 roku, 64 osób w wieku 18-24, bezrobotnych, które nie uczestniczą
w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z Miasta Ruda Śląska. 

Uczestnicy projektu: 64 osoby spełniających łącznie następujące kryteria:

- osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP Ruda Śląska

- osoba posiadająca profil pomocy II

- osoba będąca w wieku 18-24 lata

- osoba spełniająca warunki zawarte w definicji NEET, tzn.:

• nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowa)

• nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)

• nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni)

- z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER

Realizacja poszczególnych form wsparcia ma umożliwić młodym osobom podniesienie kwalifikacji, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz pracy.

Zaplanowano następujące formy wsparcia:

- WSPARCIE DORADCY KLIENTA dla 64 osób,

- w tym m.in.: indywidualne poradnictwo i pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe w formie porady grupowej

- STAŻE dla 56 osób

- SZKOLENIA dla 24 osób

- w tym z zakresu spawalnictwa i gospodarki magazynowej, jak również uwzględniające indywidualne potrzeby osób bezrobotnych.

Czas realizacji projektu: 01.05.2016 – 30.04.2018

Wartość projektu: 944 033,30 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 795 631,27 zł

W sprawie szczegółowych informacji nt projektu należy kontaktować się z działem ds. projektów pod numerem telefonu 32 771 59 51.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do bezpośredniego kontaktu
z doradcą klienta.

Rekrutacja w trakcie, już od maja 2016. Zapraszamy!


2019.10.30

Koszty uzyskania przychodów – stanowisko Instytucji Audytującej.

Ważna informacja dla przedsiębiorców, którzy utworzyli firmę lub stanowisko pracy w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Audytującej, przekazanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach:

„Należy pamiętać, że Beneficjent nie może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zostały sfinansowane ze środków PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój), RPO (Regionalny Program Operacyjny) lub jakichkolwiek innych środków publicznych. Powyższy sposób postępowania będzie uznawany za podwójne finansowanie wydatków.

Pełna treść pisma Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w przedmiotowej sprawie jest dostępna tutaj:

Pismo WUP Katowice z dnia 18.10.2019 dot. kosztów uzyskania przychodów.pdf.

Kogo dotyczy informacja – „Ostatecznych Odbiorców Pomocy, w projektach, gdzie realizowane jest wsparcie w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy i dopuszczalna jest możliwość zakupu m.in. środków trwałych”

- czyli:

a) osób, które utworzyły firmy dzięki dotacji (jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej)

lub

b) podmiotów, które utworzyły stanowisko pracy dzięki refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej, realizował przedmiotowe wsparcie w następujących projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

1. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER):

a. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska (IV)

b. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska (III)

c. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska (II)

d. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska (I)

e. Sposób na pracę. Kompleksowe wsparcie osób młodych na rynku pracy

2. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL):

a. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (IV)

b. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (III)

c. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (II)

d. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (I)

Informacje, czy uzyskane wsparcie było realizowane w ramach projektu znajdują się w umowach dotyczących:

- jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

- refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

 W piśmie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wskazano ponadto, iż:

„Zgodnie z informacją uzyskana od IK UP (Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa) proces weryfikacji rozliczeń amortyzacyjnych był przedmiotem uzgodnień pomiędzy Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Zgodnie z ustaleniami w proces weryfikacji kwestii amortyzacyjnych, zgodnie z zakresem kompetencji, zostaną zaangażowane Izby Administracji Skarbowej.

IK UP zobowiązała się do przekazywania ww. Izbom informacji na temat przedsiębiorców, którzy uzyskali dofinansowanie z programów operacyjnych polityki spójności – co pozwoli administracji skarbowej na weryfikację, czy w ramach odpisów amortyzacyjnych nie są uwzględnianie aktywa objęte wcześniej dofinansowaniem z funduszy UE (Unii Europejskiej) oraz weryfikację progów udzielanej pomocy de minimis w związku z wartością odpisów amortyzacyjnych.”

 

 

Utworzono: 2016-05-05 16:40 | Redagował: Paweł Karaś 2019-10-30 11:08
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3385
 • Zl_0TtkuVLB_6HJKQWJGVmlID0iiaDzSvvhiJcIDPNfA-G5lF-_iZk44IuVy2E8OosGySEGIosSmuOl3H55De_i_I_bGFxjDE8RiJV_8GDpPpcRbsKU4ZeIXLM8zEtex

 • 8NjfP1r1hs0ezmoAtmlVdnXdP8Avl3CeIsnRCblGOpHA-G5lF-_iZk44IuVy2E8OosGySEGIosSmuOl3H55De_i_I_bGFxjDE8RiJV_8GDpPpcRbsKU4ZeIXLM8zEtex

 • aP7P3QAajvu2F-VL500C2RMiY6aCrZL9VtRGoDPA8CHA-G5lF-_iZk44IuVy2E8OosGySEGIosSmuOl3H55De_i_I_bGFxjDE8RiJV_8GDpPpcRbsKU4ZeIXLM8zEtex

 • mUjosXWFnCc29n9LUegoz6DbPXIG2RxmUrpxzrzq9UzA-G5lF-_iZk44IuVy2E8OosGySEGIosSmuOl3H55De_i_I_bGFxjDE8RiJV_8GDpPpcRbsKU4ZeIXLM8zEtex

 • HIFbk9F2r-_DrbBQMHDB1QvJTN7LPiODVBP4eNQRfETA-G5lF-_iZk44IuVy2E8OosGySEGIosSmuOl3H55De_i_I_bGFxjDE8RiJV_8GDpPpcRbsKU4ZeIXLM8zEtex

 • kiaLuXg15C0wImh1esCGthR5CPEwkM8Fu7ikFYRgh7_A-G5lF-_iZk44IuVy2E8OosGySEGIosSmuOl3H55De_i_I_bGFxjDE8RiJV_8GDpPpcRbsKU4ZeIXLM8zEtex

 • EAQ2JD31r8ZLYEJ4O6Y9TDumykV99oEcgz9fMzlFervA-G5lF-_iZk44IuVy2E8OosGySEGIosSmuOl3H55De_i_I_bGFxjDE8RiJV_8GDpPpcRbsKU4ZeIXLM8zEtex

 • -2PD81PZrlNEnqNPwlVDUAsifwgpoChhDd4pqygzbDnA-G5lF-_iZk44IuVy2E8OosGySEGIosSmuOl3H55De_i_I_bGFxjDE8RiJV_8GDpPpcRbsKU4ZeIXLM8zEtex

 • goYbE8S_uSIHUorNKebw5qykzJdC_RrtN1-bbQFzIG7A-G5lF-_iZk44IuVy2E8OosGySEGIosSmuOl3H55De_i_I_bGFxjDE8RiJV_8GDpPpcRbsKU4ZeIXLM8zEtex

 • XvdShzlU1t4RiGiS1abNMfoj-pDY_rNNScMoNGn08Itlh1mV-LeF1Ed3RcVIzLBO6SaNp_PEPnG5E0FgxbPNcoYr0ve2kV2kLg4E7XMscye2fkxWQDbNmNwE0iNrelps

 • nwdUZoX_c6y5AKIQIYYRoo2qqiG5mXQMqxEq_0eb3f1lh1mV-LeF1Ed3RcVIzLBO6SaNp_PEPnG5E0FgxbPNcoYr0ve2kV2kLg4E7XMscye2fkxWQDbNmNwE0iNrelps

 • TLyvBaXtkunVnRK6oIZlfWg2qY6aFcAOWRz2KrNH3lllh1mV-LeF1Ed3RcVIzLBO6SaNp_PEPnG5E0FgxbPNcoYr0ve2kV2kLg4E7XMscye2fkxWQDbNmNwE0iNrelps

 • 2pXAgyRnt9EqZ_6FNgvN78kShrQkE3p_mrP58jncCwhlh1mV-LeF1Ed3RcVIzLBO6SaNp_PEPnG5E0FgxbPNcoYr0ve2kV2kLg4E7XMscye2fkxWQDbNmNwE0iNrelps

 • 1zYY_thECiRZ9bie0qIlKX9SHNtJ_5QS1CcpDAYp9wRlh1mV-LeF1Ed3RcVIzLBO6SaNp_PEPnG5E0FgxbPNcoYr0ve2kV2kLg4E7XMscye2fkxWQDbNmNwE0iNrelps

 • tZH0V945jS-Uq9W3kZQ0WDzR_u74tdcYJ6zs7kaYb51lh1mV-LeF1Ed3RcVIzLBO6SaNp_PEPnG5E0FgxbPNcoYr0ve2kV2kLg4E7XMscye2fkxWQDbNmNwE0iNrelps

 • CUWCIbeLFpxTl-YYAj4ELVLg_xggLQE43g3xL9MsHbxlh1mV-LeF1Ed3RcVIzLBO6SaNp_PEPnG5E0FgxbPNcoYr0ve2kV2kLg4E7XMscye2fkxWQDbNmNwE0iNrelps

 • 3OvbRUrfFWqwSljC7ZuszBjLc6UlzJ39ELJ33kbzyGtlh1mV-LeF1Ed3RcVIzLBO6SaNp_PEPnG5E0FgxbPNcoYr0ve2kV2kLg4E7XMscye2fkxWQDbNmNwE0iNrelps

 • JsPXag_ZoJEWiFYUu_-MDEuiBrLdIIwKjNwY5zxQgbplh1mV-LeF1Ed3RcVIzLBO6SaNp_PEPnG5E0FgxbPNcoYr0ve2kV2kLg4E7XMscye2fkxWQDbNmNwE0iNrelps

 • kSg4cmq3SuAyZP8CeTR1FSR6l5ZIpi-WP39ORx5E_D9lh1mV-LeF1Ed3RcVIzLBO6SaNp_PEPnG5E0FgxbPNcoYr0ve2kV2kLg4E7XMscye2fkxWQDbNmNwE0iNrelps

 • aeqvGSyde9tkiMS-5Ukhi3duIrn7Q-S-6-Eq3R74RVdlh1mV-LeF1Ed3RcVIzLBO6SaNp_PEPnG5E0FgxbPNcoYr0ve2kV2kLg4E7XMscye2fkxWQDbNmNwE0iNrelps

Projektowanie stron: IntraCOM.pl