Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej

Powiatowy Urząd Pracy
w Rudzie Śląskiej

ul. Ballestremów 16
41-700 Ruda Śląska

fax. 32 771 59 88
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Ruda Śląska - herb
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Urząd Pracy » Analizy i statystyki » Raporty pobadawcze dot. lokalnego rynku pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6I0kTt5aXRZOSB9dtROFx8laSJ28Pu0UJh9mW4lyBbkinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

F_5KWDXjdCfd1mymY4503UUyYIsX4iBuIsLw-WdBh_0inEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

7Ha4gGGc92idvbUDw3SX3oRyuUR4kGZYxqxBdM-u8eQinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

0EyFexDs6bJz8rWFHpJsIUEfnvdI2kFNdLocJsJ28PEinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

0eJsnVT0G0CtPfzMLzST5wzFcePnwAT_R4H_ucex-KsinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

nEegE8xsvKp-Mx_kqh5V6_L5B9QEIKZOjfzYybz301IinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

kovDqHHQ5CdHTMAiFZLR67l7jqhFw9T9GSveG-qVMaEinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

VIIYS8ZXhXv_nTqcTaO7MAKOeusUQa1V67AR8S9MuE0inEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

ncpNn1KTQMudbQhMJvrpc9bxrCdKakXDsYeczoO90PcinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

Raporty pobadawcze dot. lokalnego rynku pracy

Prowadzenie skutecznych działań na rynku pracy jest warunkowane posiadaniem jak najszerszego zakresu informacji zarówno o obecnej sytuacji, kierunkach zachodzących zmian jak i tendencjach na przyszłość. Dlatego też, Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej prowadzi badania sytuacji na lokalnym rynku pracy. W tym celu, poza sporządzanymi w sposób cykliczny analizami, obejmującymi chociażby Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych, pozyskujemy dodatkowe środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację badań.

W 2019r. z inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przeprowadził badanie dotyczące „Trwałości, kondycji i rozwoju przedsiębiorstw powstałych przy dofinansowaniu na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymanym z Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej w latach 2015 –2017 w opiniach przedsiębiorców – badanie pilotażowe”.

W badaniu udział wzięło 162 respondentów – przedsiębiorców, którzy w latach 2015-2017 rozpoczynali działalność gospodarczą z wykorzystaniem wsparcia finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. Osoby te wyłonione zostały z populacji liczącej 281 beneficjentów. Okres czasu jaki upłynął od założenia działalności gospodarczej pozwala niejednokrotnie spojrzeć z innej perspektywy na początki własnej firmy. Dlatego też niezmiernie ważnym jest możliwość wsłuchania się w opinie i propozycje przedsiębiorców. Co ważne, raport będący podsumowaniem badań, zawiera istotne rekomendacje odnośnie wsparcia przedsiębiorców, które mogą stanowić cenne wskazówki nie tylko z punktu widzenia lokalnego rynku pracy.

Pełna treść raportu została zamieszczona na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w zakładce Rynek pracy / Statystyki i analizy / Analizy i badania - w części dotyczącej opracowań sporządzonych w 2019r. i jest dostępna pod poniższym linkiem:

https://wupkatowice.praca.gov.pl/documents/162604/9067528/Raport Ruda Śląska.pdf/0771899a-5653-40d2-b276-6094bef9873d

Plik z raportem został zamieszczony także wśród plików do pobrania na dole strony.

„Pokolenia na rynku pracy. Badania Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej.” Procesy zachodzące w przestrzeni rynku pracy w coraz większym stopniu będą wynikały ze zmian demograficznych – związanych w głównej mierze ze starzeniem się społeczeństwa. Bardzo wyraźnie widać te zmiany na lokalnym rynku pracy w Rudzie Śląskiej, gdzie w okresie ostatnich kilkunastu lat – zgodnie z danymi GUS – znacząco zwiększył się udział ludności w wieku poprodukcyjnym, który obecnie wynosi 20,3%. Natomiast udział ludności po 45 roku życia wzrósł z 38,4% w 2002 roku do 44,5% w roku 2016 (www.gus.pl).

Następujące przemiany demograficzne, związane z procesem starzenia się społeczeństwa nigdy wcześniej nie zachodziły na taką skalę. W bezpośredni sposób wpłyną one na rynek pracy. W strukturach firm i instytucji coraz częściej będą funkcjonować w tych samych zespołach pracowniczych osoby zróżnicowane wiekowo, które w zasadniczy sposób różnią się m.in. motywacją do pracy, systemem wartości, akceptacją wprowadzanych zmian, czy poziomem lojalności wobec pracodawców. Zróżnicowanie pokoleniowe kapitału ludzkiego w organizacji należy traktować jako szansę dla pracodawców na dalszy rozwój ich przedsiębiorstw, a nie w kategoriach zagrożenia. Różnorodność pokoleniowa to znakomita płaszczyzna wzajemnego uczenia się pracowników, a tym samym – uzupełniania w miejscu pracy, co z kolei implikować będzie wzrostem efektywności.

W celu diagnozy zjawiska pokoleniowego zróżnicowania na lokalnym rynku pracy w Rudzie Śląskiej Powiatowy Urząd Pracy w 2017r. przeprowadził wielopłaszczyznowy projekt badawczy.

W okresie od stycznia 2007r. do marca 2008r. Powiatowy Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej realizował projekt wielopłaszczyznowej analizy procesów zachodzących na lokalnym rynku pracy. Projekt badawczy „Diagnoza kierunków rozwoju rynku pracy w Rudzie Śląskiej”  współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet I „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna”, Działanie 1.1 „Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy”, Schemat b – „Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy”) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

Od marca 2008 r. prowadzimy projekt „PUP – Profesjonalne Upowszechnianie Pracy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (poddziałanie 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). W jego ramach prowadzony jest pilotażowy program badań jakościowych lokalnego rynku pracy umożliwiającego pogłębienie wyników badań ilościowych uzyskanych w projekcie „Diagnoza kierunków rozwoju rynku pracy w Rudzie Śląskiej”. W jego ramach prowadzimy podprojekty badawczych dotyczące:

 • Badania potrzeb pracodawców chętnych do zatrudnienia szczególnych kategorii osób bezrobotnych (m.in. kobiet, osób niepełnosprawnych, osób powyżej 50 roku życia)
 • Badania zapotrzebowania na usługi rynku pracy wśród pracodawców
 • Badanie potrzeb zawodowych osób bezrobotnych
 • Badanie migracji zarobkowych wśród osób bezrobotnych

   W okresie od 01.04.2010 do 31.10.2011 roku Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej realizował projekt pod nazwą „A po burzy… - naprzeciw nowym trendom” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL. W projekcie przeprowadzono badania dotyczące trendów rozwojowych i możliwości wprowadzania zmian w zakresie przedsiębiorczości w mieście Ruda Śląska, obejmujące trzy zasadnicze elementy:

 1. Analizę dokumentów zastanych,
 2. Badania terenowe wśród lokalnych przedsiębiorców,
 3. „Burzę mózgów” wśród lokalnych przedsiębiorców.

Badania realizowane w ramach projektu „A po burzy… - naprzeciw nowym trendom” miały na celu przede wszystkim:

 1. Analizę przedsiębiorczości w mieście Ruda Śląska
 2. Diagnozę trendów pojawiających się na rynku, związanych z:
 • zapotrzebowaniem na pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem ich kompetencji zawodowych,  
 • możliwościami rozwoju przedsiębiorczości, 
 • rolą podmiotów polityki społecznej miasta, w tym Powiatowego Urzędu Pracy.

Poniżej przedstawiamy raporty pobadawcze i publikacje będące efektem realizacji powyższych działań.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Raporty pobadawcze dot. lokalnego rynku pracy [ 21 ]
ikona PDF Raport z badań satysfakcji w zakresie usług i rejestracji oświadczeń o powierzeniu wyklonywania pracy cudzoziemcowi świadczonych w PUP w Rudzie Śląskiej.pdf 05-03-20 09:55 610.51KB pobierz
ikona PDF Trwałość, kondycja i rozwój przedsiębiorstw powstałych przy dofinansowaniu na rozpoczęcie działalności gosp. otrzymanym z Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej w latach 2015–2017 w opiniach przedsiębiorców – badanie pilotażowe 06-02-20 13:28 443.55KB pobierz
ikona PDF Pokolenia na rynku pracy. Badania Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej 15-11-17 15:37 27.59MB pobierz
ikona PDF Badanie efektywności udzielonego wsparcia ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 15-11-17 13:13 4.3MB pobierz
ikona PDF Pokoleniowe zróżnicowanie osób bezrobotnych na lokalnym rynku pracy w Rudzie Śląskiej 15-11-17 12:07 920.24KB pobierz
ikona PDF Naprzeciw_nowym_trendom_analiza_przedsiebiorczosci 08-11-11 552.48KB pobierz
ikona PDF Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród osób osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej 30-05-11 744.66KB pobierz
ikona PDF Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród osób pracujących w Rudzie Śląskiej - badanie powtórzone 30-05-11 541.62KB pobierz
ikona PDF Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród osób pracujących w Rudzie Śląskiej 30-05-11 530.02KB pobierz
ikona PDF Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców w Rudzie Śląskiej - badanie powtórzone 30-05-11 465.34KB pobierz
ikona PDF Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców w Rudzie Śląskiej 30-05-11 542.33KB pobierz
ikona PDF Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych w Rudzie Śląskiej - badanie powtórzone 30-05-11 471.97KB pobierz
ikona PDF Diagnoza kierunków rozowju rynku pracy w Rudzie Śląskiej - publikacja podsumowująca projekt - część III 30-05-11 14.28MB pobierz
ikona PDF Diagnoza kierunków rozowju rynku pracy w Rudzie Śląskiej - publikacja podsumowująca projekt - część II 30-05-11 17.4MB pobierz
ikona PDF Diagnoza kierunków rozowju rynku pracy w Rudzie Śląskiej - publikacja podsumowująca projekt - część I 30-05-11 21.41MB pobierz
ikona PDF Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych w Rudzie Śląskiej 30-05-11 430.23KB pobierz
ikona DOC Badanie zapotrzebowania na usługi rynku pracy wśród pracodawców-Raport pobadawczy 30-05-11 294.5KB pobierz
ikona PDF Badanie potrzeb pracodawców w zakresie zatrudnienia szczególnych kategorii osób bezrobotnych - Raport pobadawczy 30-05-11 1.05MB pobierz
ikona PDF Badania potrzeb zawodowych osób bezrobotnych 30-05-11 766.92KB pobierz
ikona PDF Badanie migracji zawodowych wśród osób bezrobotnych 30-05-11 846.22KB pobierz
ikona PDF Podsumowanie badań 30-05-11 5.19MB pobierz
Utworzono: 2013-01-03 13:50 | Redagował: Paweł Karaś 2020-02-06 12:44
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6419
 • wkvE4rGsKNGl6IIcQEi1TnAK6RAjcuegb6s58slytKzFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • BjZc1ycJ6Qwj9i8U5bni1qGmMXcSkthOh9-EVrMIa17FIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • nTIDsrXqlyEUfdgtn7k-ZKiuk67AYIqPldGYiGDpEK3FIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • aAPTIHnY7x_blIesNyWPTgdNsALhUQHmKuJn1_FmBNDFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • S7COyJA7LiR5A_k9_M13RHlHNdfMLiD3A2NgaUMjhd3FIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • 1yNzdvJVvSYVsYEh4aGE2I40KF2eMJSzTV9P_PDpT33FIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • Vb6LpGwYGml3URXKHDTxiiyoTMPTUCLSt6FuoZBH1YLFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • GYGssWQq2muo6LLTpveJOrOH5KDDPyiOTzf5xHbT__nFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • 3HvWOxU-Nl7erBNI_UI-uxr6AC6C5jb2DhLsubMlF_fFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • xznIyml0_keroYdpAaENnJVGSeje3WcJUpUfc_AG-SYinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • 5JZGtw5yKKfc9QfRq58npa2MTYGJnzSplNHZ9zFc-04inEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • pcLMyR6nSfdNt13r4-17ukNKaHsL2oNgVJb83eZRbXEinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • CR2o8yVqqQx0iQNvk2SVm_YzkRkXhgfqBmyotUvZgQEinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • -wYsxpfz_Xd_g5gA4C9IZSiU4U3KSlo7hgZ0OgTB9nsinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • TX_YD0-INvZ2IycfSihbOWiaNk9Hwzn925KTon1Ug9EinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • SRvZH4C10ZTdK9DW6dZtovYjVKBIz-H49NfTzfVtICcinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • odMAsVXYL4r-ZyHzg3t1tpnWnaGwbHoQce9dN6wDGQsinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • -fCEkp9scObgvRGUWEUmJzht8f8smWKxCzXS8xFdCRYinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • UpGvWpLO8UeWJ25GBpZ4Sw2RDX2tDtJStawR0wHxH0YinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • vTGc5gcrslLQcILKkG6sKqh5K-c0PDc5vQAGjU5bvasinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl